TOwxesfxesaffIVfIVfcGT10dfOUrootRigtGT100oodfIVetRifaTOwdluckGT10fOUretRioofOUr
 

Odkazy & partneři

Cílem asociace je podpora zájmu veřejnosti o doménová jména, jejich nákup a prodej a jejich využití při podnikání. Přispívání k šíření a výměně informací a vzdělávání v této oblasti. ČADD bude podporovat a obhajovat oprávněné zájmy členů v dané oblasti činnosti a pečovat o jejich profesní zájmy a odborný růst.

Asociace při sledování svých cílů spolupracuje s příslušnými úřady veřejné správy České republiky, zejména s Úřadem průmyslového vlastnictví, jakož i se soukromými spolky, sdruženími a jinými nevládními organizacemi působícími v oblasti obchodování a péče o doménová jména (zejména s CZ.NIC – provozovatelem registru doménových jmen).

Naším cílem je jednoduché a účinné vyřešení požadavků našich klientů.

Díky specializaci a mnohaletým zkušenostem dokážeme porozumět specifickým potřebám klientů působících v oblasti IT, reklamy a umělecké tvorby. Kromě právního poradenství zaměřeného na tvůrčí činnost nabízíme kvalitní služby v oblasti obchodního a korporátního práva.

Nabízíme expertní poradenství v oblastech práva duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů, regulace médií, reklamy a nekalé soutěže, obchodního práva a daňových záležitostí.

Věříme v cíle našich klientů a jsme hrdí na jejich úspěchy.

Dynamicky rostoucí registrátor se zameřením na potřeby uživatele, nové trendy a technologie. Jako jedni z prvních poskytovatelů uvedli do klientského provozu IPv6 včetně integrace do DNS nebo také službu zabezpečení domén DNSSEC.

Nejde však pouze o domény, v nabídce nalzenete také možnost umístění nebo pronájmu serveru s volitelnou komplexní správou. Zajímavá je i nabídka tzv. "úsporných serverů", které nabízejí za velmi nízké ceny srovnatelné s lepším VPS.

Za zmínku stojí také rozšířená podpora uživatelů s větším množstvím domén, vyžadující snadné ovládání všech potřebných funkcí, bezpečné a rychlé finanČní pohyby nebo globální zásahy na doménovém portfoliu.

BDO Appraisal services je mladou dynamicky se rozvíjející společností. BDO Appraisal services je znaleckým ústavem zapsaným jako ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika s širokým rozsahem znaleckého oprávnění.

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. V jeho čele je předseda jmenovaný vládou.

Historie Úřadu sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Mezi jeho základní funkce patří:

  • rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv
  • vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích
  • získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury
  • zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem
  • aktivně se úČastní spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv
  • spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví

Systém ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví spočívá v tom, že ke vzniku těchto práv je třeba výroku (rozhodnutí) státního orgánu, kterým je právě Úřad průmyslového vlastnictví. Práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříků vedených Úřadem, které jsou veřejně přístupné, a zveřejňují se ve Věstníku Úřadu.

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998 a nyní má již 80 členů. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ a 0.2.4.e164.arpa (ENUM), zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby mojeID, rozvoji systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice. CZ.NIC je členem sdružení EURid, spravující evropskou doménu EU, a dalších obdobně zaměřených mezinárodních společností (CENTR, ccNSO a další).

 

Kategorie domén

Poslední přidané domény

konsignace.cz 200 000
ftest.cz 9 900
gamebase.cz 10 000
seniorskezajezdy.cz Nabídněte
it-podpora.cz 100 000
psipartak.cz Nabídněte
worldofwood.eu Nabídněte
vitafruits.cz Nabídněte
polske-potraviny.cz Nabídněte
domazliste.cz 100 000

Kontaktujte nás

 
 
Cenik.cz - Vaše domény na prodej