ooxesooGT10GT10luckGT10TOwefOUrluckgtGT100fOUrfqwetRiaqweagtGT100ooTOwabdGT10cootRibgtGT100fIV
 

Přednost registrace doménového jména před ochrannou známkou a obchodní firmou

(čtvrtek 26. června 2014)
 

Ne, nelekejte se titulku, svět se nezačal otáčet obráceně – ochranná známka ve vztahu k nejen doménovým jménům pochopitelně neztratila nic ze svého významu. Totéž platí o obchodní firmě.

To však nemusí platit zcela bezvýhradně, a to v případě, kdy dojde ke kolizi znění ochranné známky či obchodní firmy s doménovým jménem, které bylo zaregistrováno dříve, než byla registrována ochranná známka či byla založena právnická osoba vystupující pod stejnou obchodní firmou.

Jak správně připomněl Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 3Cmo 62/2013 – 174, vlastník ochranné známky má výlučné právo takovou ochrannou známku používat ve spojení s výrobky a službami, pro které je zapsána a nikdo další bez jeho souhlasu nesmí v obchodním styku užívat shodné označení, u něhož existuje z důvodu shodnosti či podobnosti pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. V této souvislosti ale Vrchní soud také zdůraznil, že vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, pokud práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání označení je v souladu s právem ČR. V rozhodovaném případě práva k doménovému jménu vznikla před podáním přihlášky ochranné známky a jeho držiteli tudíž svědčí právo předchozího uživatele. Je třeba zdůraznit, že držitel předmětné označení doménového jména zvolil a užívá je v souladu s dobrými mravy soutěže a právem ČR.

Soud navíc konstatoval, že tím, že si držitel registroval doménové jméno dávno (cca 12 let) před tím, než žalobce v uvedeném sporu nabyl práva k ochranné známce a obchodní firmě, nemůže mu být v okamžiku registrace přičítána zlá víra. Vrchní soud tedy dovodil, že pokud není v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy znění tohoto doménového jména, není užíváno jako obchodní firma či ochranná známka, pak jeho užíváním nedochází k zásahu do mladších práv žalobce a není možné takové jednání ani klasifikovat jako nekalosoutěžní.

Dalším důležitým momentem je rovněž skutečnost, že v průběhu trvání registrace došlo k převodu doménového jména na jiného držitele, vůči němuž byl právě spor veden. I s tím se Vrchní soud (ale před ním i soud I. stupně) vypořádal a uzavřel, že ani tento nový držitel nemohl být ve zlé víře, protože ta nebyla dána už u původního držitele. Nový držitel, jako právní nástupce původního, tedy rovněž drží doménové jméno oprávněně (a to i z pohledu uplatněných práv k později registrované ochranné známce a zapsané obchodní firmě).

V neposlední řadě pak doménové jméno, které je tvořeno obecným slovem a koncovkou .cz, není možné spojovat jen se službami, které jsou poskytovány žalobcem (vlastníkem ochranné známky a práv k obchodní firmě).

To je jistě potěšitelná zpráva pro ty, kteří mají dávno registrovanou svoji doménu a o pár let později se objevil subjekt s totožným názvem či produkty, které nabízí. Ovšem pozor, o dobré víře rozhodně nelze mluvit v případě, kdy dojde k registraci doménového jména shodného či zaměnitelného s ochrannou známkou nebo obchodní firmou dříve, než jsou zaregistrovány (zapsány), ovšem fakt, že daný vlastník práv existuje či se dokonce připravuje vstoupit na trh (český) je dostatečně znám. K tomu se vyjádřil opět Vrchní soud v Praze ve svém dřívějším rozhodnutí ve známém rozhodnutí ve věci domény „tpca.cz“ (3 Cmo 318/2006). Držitel v tomto případě nejen, že doménu registroval v den, kdy bylo v médiích oznámeno, že se automobilka chystá vstoupit na český trh a pod jakým názvem, ale navíc po registraci nabídl doménu k prodeji a po nezdaru vyjednávání o ceně na webových stránkách na doméně umístěných začal provozovat služby nabízející přístup k pornografickému materiálu a zároveň bylo na stránkách umístěno logo využívané automobilkou.


Autor: Zuzana Durajová CZ.NIC

Kategorie domén

Poslední přidané domény

naprivat.eu 50 000
skolkahrou.cz 90 000
cvicenipsu.cz Nabídněte
oknadvere.cz 100 000
fitnessobchod.com 99 000
esportovani.cz 15 000
nahodnaznamost.cz 15 000
sledujeme.online 15 000
intimni-zdravi.cz Nabídněte
intimnizdravi.cz Nabídněte

Kontaktujte nás

 
 
Cenik.cz - Vaše domény na prodej