cctRigtGT100bluckxesdqweooTOwfOUrfOUrcaGT10qwefOUrfOUrTOwGT10luckxesfIVTOwddxeseooood
 

Povaha doménového jména - dědictví

(pátek 20. února 2009)
 

Často nám pokládáte zajímavé dotazy. Jeden z nich vybíráme a odpovídáme na něj veřejně.
 
"...chci se Vás zeptat, zda se doména může stát součástí dědictví a jak je s ní potom nakládáno."
 
O názor jsme požádali JUDr. Milana Chládka z advokátní a patentové kanceláře KOREJZOVÁ & SPOL, v.o.s., který nám poskytl přesnou odpověď.
 
Mezi odbornou veřejností panuje diskuse o právní povaze doménových jmen.
Doménová jména jsou považována buďto za věc (tomu svědčí vlastnické právo, držba domény), jinou majetkovou hodnotu (hodnota vyjádřitelná v penězích, např. know-how) nebo za relativní právo (vznik na základě soukromoprávní smlouvy s registrátorem).
 
Ve vztahu k eventuelnímu dědickému řízení jsme toho názoru, že doménové jméno v každém případě představuje určitou majetkovou hodnotu, aktivum, resp. právo, ale samozřejmě i s tím spojené povinnosti (např. platit poplatek za doménu).
 
Předmětem dědění jsou subjektivní práva a povinnosti zemřelé osoby, s výjimkou práv spojených s některými osobnostními právy, jež se týkají tělesné integrity, osobní cti a důstojnosti zemřelého.
 
V rámci dědického řízení (u osob právnických v rámci právního nástupnictví) tedy budou projednána i doménová jména, a po skončení dědického řízení vstoupí do práv a povinností původního držitele/ majitele domény osoba nová – dědic.
 
Na tuto situaci pamatuje například i sdružení NIC.CZ ve svých pravidlech registrace, kde v bodě 12.2. se uvádí, že NIC.CZ je oprávněno zrušit registraci doménového jména mimo jiné pokud “dojde ke změně skutečností, na jejichž základě bylo Doménové jméno zaregistrováno, například Držitel zanikl bez právního nástupce nebo zemřel bez dědiců.”
 
Po skončení dědického řízení by tedy registrátor měl provést změnu v údaji o držiteli domény a zapsat nového držitele – dědice.
 
Děkujeme za Váš dotaz a již nyní se můžete těšit na další článek týkající se doménové problematiky.
 
S pozdravem za tým Cenik.cz,
Jan Starčevič

Kategorie domén

Poslední přidané domény

tomyhilfiger.cz 99 000
onlinevyzivovyporadce.cz 90 000
lepenezsrealitkou.cz 8 000
vaserk.cz 25 000
viaestate.com 35 000
viaproject.net 8 000
lepenezbezrealitky.cz 8 000
a-name.net 30 000
realitnitrh.cz 30 000
tahnabranku.cz Nabídněte

Kontaktujte nás

 
 
Cenik.cz - Vaše domény na prodej